Δ/νση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες Δ/νσης

ΤΜΗΜΑ Παιδείας

ΤΜΗΜΑ Αθλητισμού

ΤΜΗΜΑ Αθλητικών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ Δημοτικού Κολυμβητηρίου

ΤΜΗΜΑ Πολιτισμού

ΤΜΗΜΑ Βιβλιοθηκών και Δια Βίου Μάθησης

copyrights © 2021 Evolution Projects