Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες Δ/νσης

ΤΜΗΜΑ Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομίας

ΤΜΗΜΑ Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

ΤΜΗΜΑ Μελετών και Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

ΤΜΗΜΑ Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

ΤΜΗΜΑ Συγκοινωνιακών Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφοράς

ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων

copyrights © 2021 Evolution Projects