Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος ΔΣ : Τσατσαρώνης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος ΔΣ : Παπαδάκος Λεωνίδας

Γραμματέας ΔΣ : Βίτσα Άλκηστης

 

1.   Ε. Σάββα

10.   Ε. Πετούσης

19.   Π. Μοσχονάς

28.   Κ. Φωτεινάκης

2.   Φ. Θεοδωρακόπουλος

11.   Κ. Χρονοπούλου

20.   Μ. Χουδελούδης

29.   Ι. Κέντρης

3.   Β. Καρατζαφέρης

12.   Δ. Δούμουρα

21.   Η. Βαρυτιμιάδης

30.   Ε. Τοκατλίδη

4.   Ε. Μπέλα

13.   Μ. Κοντογιάννη

22.   Ε. Θέρμου

31.   Ι. Θεοτοκάς

5.   Γ. Αργυρόπουλος

14.   Π. Τσατσαρώνης

23.   Α. Θεοφίλης

32.   Κ. Ασπρογέρακας

6.   Ε. Ζεβόλης

15.   Μ. Σελέκος

24.   Ι. Αλεξόπουλος

33.   Α. Γκανά-Ρηγάκη

7.   Γ. Βελέντζας

16.   Ν. Δαουάχερ

25.   Λ. Παπαδάκος

 

8.   Ι. Ηλιάδης

17.   Β. Παντελάρος

26.   Θ. Σπηλιόπουλος

 

9.   Δ. Τσατσαμπάς

18.   Ν. Καραγιάννης

27.   Α. Βίτσα

 

 

 

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ)

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (έως 2018)

copyrights © 2021 Evolution Projects