Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης

Δ/νση : Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2 

Αρμοδιότητες Δ/νσης

ΤΜΗΜΑ Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

ΤΜΗΜΑ Κοινωνικής Μέριμνας

ΤΜΗΜΑ Υγειονομικής Πρόληψης και Φροντίδας

copyrights © 2021 Evolution Projects