Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Ο διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του 3ου Λυκείου Χαϊδαρίου που ήταν προγραμματισμένος για τις 6/4/2020 στις 11.00 αναβάλλεται στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορονωιό. Ο διαγωνισμός θα επανακηρυχθεί με τη λήξη των μέτρων. Η σχετική περίληψη διακήρυξης που θα περιλαμβάνει τη νέα ημερομηνία του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στον τοπικό τύπο

01-04-2020

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

30-03-2020

υποβολή αιτήσεων 26/3/2020 έως 30/3/2020

Ανακοίνωση ΣME2/2020 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο

09-03-2020

Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 28-2-2020 έως και Δευτέρα 9-3-2020.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου  προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου»

09-03-2020

Διευκρινήσεις επί του άρθρου 5.1 της υπ' αριθμ. 3741/2020 Διακήρυξης για την Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου.

04-03-2020

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου προκυρήσσει δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του 3ου Λυκείου Χαϊδαρίου

28-02-2020

Επικαιροποιημένος Κατάλογος Μελών ΜΗΜΕΔ 2020

05-02-2020

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης (EΣΠΑ): «Επέκταση-Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου»

29-01-2020

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους ΚΗΣΚ 2020

23-01-2020

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Φωτοτυπικού Υλικού - Γραφίτη & μελανιών του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2019-2020»

20-01-2020

copyrights © 2021 Evolution Projects