Ειδικό Κέντρο Ημερήσιας Φιλοξενίας

"ΕΡΕΙΣΜΑ"

Το Κέντρο στεγάζεται σε τριώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 426 τ.μ. και περιλαμβάνει:

 • Αίθουσα αναψυχής - συγκεντρώσεων
 • Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού
 • Φυσικοθεραπευτήριο
 • Εργοθεραπευτήριο
 • Παρασκευαστήριο
 • Ησυχαστήριο
 • Χώρους υγιεινής

Η δυναμικότητα του Κέντρου είναι 60 παιδιά.

Το κτίριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας και εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο είναι:

 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Ενδυνάμωση των νοητικών και κινητικών δεξιοτήτων
 • Απασχόληση
 • Στόχος όλων των δραστηριοτήτων του Κέντρου είναι η κοινωνικοποίηση των ατόμων που αναζητούν τις υπηρεσίες του

Στο Κέντρο υπηρεσίες προσφέρουν οι :

 • Εργοθεραπευτής
 • Φυσικοθεραπεύτρια
 • Κοινωνικός Λειτουργός
 • Γυμνάστρια Ειδικής Αγωγής

Έως σήμερα προγράμματα του Κέντρου έχουν ακολουθήσει 20 άτομα περίπου.

Διεύθυνση : Κωνσταντινουπόλεως 21, τ.κ 124 61
Tηλέφωνο : 210-5321294, 
210-5323090, 210-5320330

copyrights © 2021 Evolution Projects