Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες Δ/νσης

ΤΜΗΜΑ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΤΜΗΜΑ Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

ΤΜΗΜΑ Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΤΜΗΜΑ Ανθρώπινου Δυναμικού

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ

ΤΜΗΜΑ Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

copyrights © 2021 Evolution Projects