Δ/νση Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος

Υπηρεσία Καθαριότητας : Ηρακλέους & Πλουτάρχου

Υπηρεσία Πρασίνου : Ρίμινι

Αρμοδιότητες Δ/νσης

ΤΜΗΜΑ Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών και Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Πολιτικής Προστασίας

ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού / Αποθήκης

ΤΜΗΜΑ Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου & Παιδικών Χαρών

copyrights © 2021 Evolution Projects