Ενημέρωση Aνέργων και Επιχειρήσεων

Με ευθύνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου λειτουργεί το "Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων". Το Γραφείο λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Σκοπός του Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων του Δήμου μας είναι η άμεση και υπεύθυνη πληροφόρηση των ανέργων σχετικά με προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για προγράμματα χρηματοδότησης και εκπαίδευσης του απασχολούμενου προσωπικού.


Το Γραφείο παρακολουθεί τις προκηρυσσόμενες θέσεις που δημοσιεύονται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, συνδέεται μέσω διαδικτύου και διοχετεύει τις πληροφορίες στους ανέργους.

 

Διεύθυνση : Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, 124 61 Χαϊδάρι 
Tηλέφωνο : 210 53 24 600 , 213 20 47 200

copyrights © 2021 Evolution Projects