Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών (Δ.Π.Β.Α.): Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5001522), του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09)) ως εξής: α) παράταση λειτουργίας υφιστάμενης Δ.Π.Β.Α. έως και τις 31-12-2022, β) τροποποίηση Σ.Α.Υ.I.Μ. των Υποέργων 1, 2 της Πράξης.

13-04-2020

Έγκριση υποβολής πρότασης στο E.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» (Άξονας Προτεραιότητας (14), Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658 Έκδοση: 2/0) με τίτλο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» - Ορισμός Υπευθύνου Πράξης.

13-04-2020

Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Χαϊδαρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ)» και κωδικό ΟΠΣ 5054704, στο E.Π. «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας (12), Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ104, Α/Α ΟΠΣ: 4041)

13-04-2020

Έγκριση διαγράμμισης έμπροσθεν εισόδου οικίας (επί της οδού Ρ. Φεραίου 50)

31-03-2020

Έγκριση τοποθέτησης καθρέπτη κυκλοφορίας (επί της οδού Δωδεκανήσου στη διασταύρωσή της με την οδό Σάμου στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 41).

31-03-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

31-03-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

31-03-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

31-03-2020

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Α΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

30-03-2020

Έγκριση σύναψης σύμβασης του Δήμου Χαϊδαρίου με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)»

30-03-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects