Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση της 3ης/13-4-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ δια περιφοράς Συνεδρίασης ΔΣ (ώρα 10:00 - 12:00)

13-04-2020

Πρόσκληση της 6ης/10-04-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ- δια περιφοράς- Συνεδρίασης της ΟΕ (ώρα έναρξης 10:00, ώρα λήξης 12:00)

10-04-2020

Πρόσκληση της 1ης /31-03-2020 Έκτακτης Δια περιφοράς Συν/σης Ε.Π.Ζ. (ώρα 10:00)

31-03-2020

Πρόσκληση της 5ης /30-03-2020 Έκτακτης Δια περιφοράς Συν/σης Ο.Ε.. (ώρα 13:00)

30-03-2020

Πρόσκληση της 4ης Έκτακτης - Δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Δευτέρα 23-03-2020 & 11:30 μ.μ.)

23-03-2020

Πρόσκληση της 2ης Έκτακτης - Δια Περιφοράς Συνεδρίασης Δ.Σ. (Πέμπτη 19-03-2020 & ώρα 12:00)

19-03-2020

Πρόσκληση της 3ης Έκτακτης - Δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Δευτέρας 16-03-2020 & 17:30 μ.μ.)

16-03-2020

Πρόσκληση της 2ης/12-3-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συν/σης ΟΕ (Πέμπτη 12-03-2020 & ώρα 08:30)

12-03-2020

Πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της ΟΕ (Τρίτη 10-03-2020 & ώρα 08:30)

10-03-2020

Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. (Πέμπτη 27-2-2020 & ώρα 19:00)

27-02-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects