Ανακοινώσεις

Ο διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του 3ου Λυκείου Χαϊδαρίου που ήταν προγραμματισμένος για τις 6/4/2020 στις 11.00 αναβάλλεται στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορονωιό. Ο διαγωνισμός θα επανακηρυχθεί με τη λήξη των μέτρων. Η σχετική περίληψη διακήρυξης που θα περιλαμβάνει τη νέα ημερομηνία του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στον τοπικό τύπο

01-04-2020

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

30-03-2020

υποβολή αιτήσεων από 26/3/2020 έως 30/3/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (υπ'αριθμ. πρωτ. 5127/20) ΠΕΡΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

17-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (υπ'αριθμ. πρωτ. 5128/20) ΠΕΡΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

17-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (υπ'αριθμ. πρωτ. 4852/20) ΠΕΡΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

16-03-2020

Ανακοίνωση ΣME2/2020 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο

09-03-2020

Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 28-2-2020 έως και Δευτέρα 9-3-2020.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου  προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου»

09-03-2020

Διευκρινήσεις επί του άρθρου 5.1 της υπ' αριθμ. 3741/2020 Διακήρυξης για την Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου.

04-03-2020

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου προκυρήσσει δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του 3ου Λυκείου Χαϊδαρίου

28-02-2020

ο Δήμος Χαϊδαρίου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

07-02-2020

Ο Δήμος Χαϊδαρίου συμμετέχει σε Δίκτυο Δήμων της Ευρώπης, για την υλοποίηση ενός καινοτόμου Ευρωπαϊκού Προγ/τος, με τίτλο: «Ανάπτυξη ομολόγων κοινωνικού αντικτύπου για τη βελτιωμένη παροχή δημόσιων υπηρεσιών (SIBdev)»,  με επικεφαλής Εταίρο, το Δήμο Heerlen (Ολλανδία).

Η πρόταση έργου αξιολογήθηκε θετικά, ανάμεσα σε 62 προτάσεις έργων από 29 διαφορετικές χώρες.

Οι Δήμοι - Εταίροι του προγράμματος είναι οι κάτωθι:

·         Kecskemét (HU / OYΓΓΑΡΙΑ)

·         Radlin (PL / ΠΟΛΩΝΙΑ)

·         Fundão (PT / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

·         Baia Mare (RO / ΡΟΥΜΑΝΙΑ)

·         Haidari (GR / ΕΛΛΑΔΑ)

·         Pordenone (IT / ΙΤΑΛΙΑ)

·         Heerlen (NL / ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

·         Aarhus (DK / ΔΑΝΙΑ)

·         Võru (EE / ΕΣΘΟΝΙΑ)

·         Ζaragoza (ES / ΙΣΠΑΝΙΑ)

Ενίσχυση του κοινωνικού αντικτύπου - Επενδύοντας στην κοινωνία

Ο στόχος αυτού του Δικτύου Σχεδιασμού Δράσης είναι να διερευνήσει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου(SocialImpactBonds) για τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε τομείς όπως:  ηαπασχόληση, η γήρανση και η μετανάστευση.Συχνά, η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών υλοποιείται αποσπασματικά,  χωρίς ενιαίο πλάνο δράσης, ακόμη και ανάμεσα σε συναρμόδιες (διαφορετικές) Υπηρεσίες του Δημοσίου,  ενώ τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό είναι ουσιαστικά, ανύπαρκτα, σε σύγκριση με τις ανάγκες.

Τα Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου (SocialImpactBonds),  είναι ένα πολλά υποσχόμενο μοντέλο που βελτιώνει αυτά τα ζητήματα αυξάνοντας τη συνεργασία, την πρόληψη και την καινοτομία,  δημιουργώντας ένα ενεργό δίκτυο:  έναν σύνδεσμο ανάμεσα στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Φορέα με τη μορφή "Κοινωνικού Ομολόγου" (Social Bond)) ή αλλιώς, Ομολόγου με Κοινωνικό Αντίκτυπο (Social Impact Bond).

copyrights © 2021 Evolution Projects