Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2018

22-11-2018

Διακήρυξη_ΜΑΠ_2018.pdf

Περιληπτική_Διακήρυξη_ΜΑΠ_2018.pdf

Μελέτη_ΜΑΠ_2018.pdf

ΤΕΥΔ_ΜΑΠ_2018.pdf

copyrights © 2021 Evolution Projects